Przeskocz do treści

Program konferencji

czwartek, 17 maja

9.15: Otwarcie konferencji

I sesja plenarna: Kultura i religia
sala obrad Rady Wydziału

9.30–9.50: Ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek, KUL, Między naturą a kulturą? Hugona Kołłątaja
koncepcja religii
9.50–10.10: Dr hab. Tomasz Kupś, UMK,  „Grzech pierworodny” jako element modelu genezy kultury
10.10–10.30: Ks. dr Grzegorz M. Baran, KUL, Społeczność żydowska wobec naporu kultury hellenistycznej w świetle Ksiąg Machabejskich
10.30–10.50: Mgr Konrad Szocik, UJ, Wpływ religii na kulturę. Współczesne argumenty zwolenników
sekularyzacji
10.50–11.20: dyskusja

11.20–11.50: przerwa na kawę

Sekcja 1: Kultura, historia i wartości
sala obrad Rady Wydziału

11.50–12.10: Dr hab. Leszek Kopciuch, UMCS, Sens historii  a wartości
12.10–12.30: Dr Justyna Smoleń-Starowieyska, UKSW, Aprioryczne wartości jako konieczny czynnik
kulturotwórczy. Zarys koncepcji kultury Heinricha Rickerta
12.30–12.50: Mgr Tomasz Siwiec, UMK, Uznanie jako przedmoralne źródło powinności
12.50–13.10: Dr Anna Musioł, UŚ, Wilhelma Diltheya próba ujęcia człowieka w kulturze. Zarys estetyki
i antropologii filozoficznej
13.10–13.45: dyskusja

Sekcja 2: Wyzwania współczesne
czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii

11.50–12.10: Dr Joanna Smakulska, UwB, Bogusława Wolniewicza rozumienie fenomenu śmierci
12.10–12.30: Dr Paweł Ibek, AP w Słupsku, Kara śmierci. Między sacrum i profanum
12.30–12.50: Mgr Joanna Kiereś-Łach,  KUL, Współczesny retor – vir bonus czy coach
12.50–13.10: Mgr Tomasz Łach, KUL, Strach przed postępem – kilka uwag o nurtach antytechnicznych
13.10–13.45: dyskusja

14.00-16.00:  przerwa  obiadowa

II sesja plenarna: Kryzys i rozwiązania
sala obrad Rady Wydziału

16.00–16.20: Prof. nadzw. dr hab. Leszek Gawor, URz, Proekologiczna metanoja współczesnego człowieka jako warunek przetrwania cywilizacji ludzkiej
16.20–16.40: Dr Elżbieta Markiewicz, W obliczu współczesnego kryzysy kultury – pytanie o człowieka,
16.40–17.00: Dr Magdalena Kozak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kultura immanencji jako przejaw kryzysu humanizmu w filozofii Emmanuela Levinasa
17.00–17.20: Mgr Małgorzata Steć, UMCS, Hermanna Brocha teoria wartości jako próba diagnozy
 aksjologicznego kryzysu kultury XX wieku
17.20–18.00: dyskusja

III sesja plenarna: Kultura – osoba –  wspólnota
sala obrad Rady Wydziału

18.00–18.20: Dr Danuta Kreft, Gdańsk, Kultura jako racjonalizacja natury
18.20–18.40: Mgr Magdalena Otlewska, UWr, Symbolizm świata Hildegardy z Bingen – na tle średniowiecznego sposobu myślenia
18.40–19.00: Ks. dr Rafał Charzyński, KUL, Niepowtarzalność i wartość osoby w tomistycznym personalizmie
19.00–19.20: Dr Agnieszka Iskra-Paczkowska, URz, Pojęcie wspólnoty we współczesnej refleksji filozoficznej
19.20–19.45: dyskusja

piątek, 18 maja

Sekcja 3: Antropologia kultury
sala obrad Rady Wydziału

9.30–9.50: Dr Marek Kaźmierczak, UAM, Znak i symulacja. Pamięć o Holokauście w Second Life
9.50–10.10: Ks. dr Piotr Pasterczyk, KUL, Kultura i przemoc,
10.10–10.30: Mgr Przemysław Jaworski, Poznań, Wymiary konwencjonalizacji wzoru kulturowego
10.30–10.50: Dr Mariusz Dzięglewski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Medialny wizerunek hybrydowej tożsamości kulturowej współczesnych migrantów
10.50–11.10: Dr Filip Kubiaczyk, UAM, Dialektyka „estar” i esencja tego co (latyno)amerykańskie,
11.10– 11.45: dyskusja

11.45–12.30: przerwa na kawę

Sekcja 4:  Szczegółowe role w kulturze – konkretyzacje
czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii

9.50–10.10: Dr Łukasz Pikuła, UJK, Człowiek a kultura prawa pozytywnego w świetle współczesnej filozofii prawa
10.10–10.30: Mgr Michał Miklas, UAM, Społeczne i aksjologiczne podstawy kształtowania się wiedzy w pragmatyzmie  Peirce`a
10.30–10.50: Mgr Agata Borońska, UWM, Szkoła filozoficzna jako zjawisko kulturowe
10.50–11.10: Mgr Agata Kłocińska, UW,  Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej
11.10–11.45: dyskusja

11.45–12.30: przerwa na kawę

IV sesja plenarna: Kultura, historia i konkretyzacje
sala obrad Rady Wydziału

12.30–12.50: Prof. nadzw. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS, Rozumienie kultury w pismach J. G. Herdera
12.50–13.10: Mgr Marcin Rządeczka, UMCS, Historia – nauka idiograficzna czy nomotetyczna? Pytanie o zalety i ograniczenia naturalistycznych koncepcji nauk historycznych
13.10–13.30: Dr Robert Piotrowski, UZ, Charakter narodowy jako problem filozoficzny
13.30–13.50: Dr Cezary Kalita, UPH w Siedlcach, Dziecko jako temporalne zjawisko kulturowe. Czy powinno ono „umrzeć”?
13.50–14.20: dyskusja

14.20: podsumowanie i zakończenie konferencji

Reklamy
%d blogerów lubi to: